Metodické usmernenia

Metodické usmernenia, ktoré úrad vydáva podľa ustanovenia § 112 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní, s odpoveďami na konkrétne otázky účastníkov procesu verejného obstarávania, ako aj všeobecné metodické usmernenia, ktoré obsahujú ucelený pohľad na konkrétnu problematiku alebo inštitút zákona o verejnom obstarávaní, nájdete tu.