Záujemca / uchádzač

V sekcii Záujemca/Uchádzač sa nachádzajú informácie ako správne postupovať pri registrácii do zákazky cez systém ELENA (Elektronické nakupovanie), formuláre a žiadosti potrebné pre úspešné zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov, predĺženie zápisu, oznámenia zmeny údajov a pod., prístup k informáciám a dokumentom k celému cyklu zákazky, najmä neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom, informácie ako uplatniť revízne postupy vo verejnom obstarávaní a pod..