O nás

Dovoľujeme si Vám predstaviť nový systém Elena.

V roku 2017 sa o povinnej elektronickej komunikácií vo verejnom obstarávaní v laickej ani odbornej verejnosti príliš nediskutovalo.

Skupina profesionálnych odborníkov vo verejnom obstarávaní sa zamyslela, čo ponúka trh v segmente komunikačných nástrojov pre verejné obstarávanie.

Jednou z možností bolo spoliehať sa na štátny softvér, ktorý je zadarmo, ale neposkytuje žiaden užívateľský komfort. Ďalšou možnosťou bolo využiť mierne komfortnejšie komerčné nástroje, ktoré však aj základné činnosti spoplatňujú. Rozhodli sme sa teda pre vlastné potreby navrhnúť užívateľsky prívetivý, ale najmä praktický systém.

Pri tvorbe systému Elena sme sa inšpirovali vlastnými skúsenosťami a to z pohľadu verejného obstarávateľa ako aj uchádzača.

Elena bude v maximálnej miere pomáhať všetkým, ktorí sa zúčastňujú ktorejkoľvek fázy procesu verejného obstarávania.

Systém Elena je budovaný na týchto základoch:

Image

Základný komunikačný nástroj je a vždy zostane zadarmo. Na druhej strane však za Elenou nie sú žiadny finanční žraloci alebo bezodné verejné zdroje, preto moduly pre uľahčenie práce budú spoplatnené.

Image

Transparentnosť na prvom mieste – okrem bezpečnosti sme hrdí na to, že systém Elena je veľmi intuitívny a prehľadný. Neexistuje spôsob, akým by obstarávateľ mohol utajiť akýkoľvek úkon spravený v systéme Elena.

Image

Jednoduchý a prehľadný komunikačný klient – komunikácia sa uskutočňuje vo všeobecne známej forme typu Outlook s automatickými nástrojmi na zamedzenie chybovosti.

Image

Elena ako nástroj proti korupcii, kartelom a klientelizmu vo verejnom obstarávaní – unikátna nadstavba, ELENA FOAF, umožňuje automatické skúmanie konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní.

Image

Automatizácia vyhodnocovania ponúk – Elena  obsahuje viaceré analytické nástroje pre zjednodušenie vyhodnotenia ponúk a to od vyhodnotenia splnenia podmienok účasti osobného postavenia v reálnom čase až po posúdenie znakov mimoriadne nízkej ponuky.

Image

Systém nielen pre verejného obstarávateľa – našim cieľom je, aby sa Elena stal všeobecne používaným nástrojom.  Systém umožní v súkromnej sfére plnohodnotné tendrovanie dodávateľov a subdodávateľov vrátane funkcionalít kontroly ekonomickej stability uchádzačov, osobné postavenie vo VO, zápis v zozname RPVS a mnohé ďalšie.

Systém Elena (skratka slov ELEktronické NAkupovanie) bude všetky povinnosti podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní poskytovať trvalo bezplatne pre všetkých užívateľov. Rovnako bude plne bezplatný pre všetkých vyhlasovateľov súkromných zákaziek.

 
Váš Elena team.