Súdne rozhodnutia

Táto časť je venovaná súdnemu prieskumu zákonnosti postupu a rozhodnutí úradu. Obsahom predmetnej časti sú rozhodnutia súdov voči rozhodnutiam úradu, ktoré vydáva pri výkone svojich právomocí. V tabuľke sú rozhodnutia súdov zoradené podľa rokov, kedy nadobudli právoplatnosť.