Legislatíva/Metodika/Dohľad

Táto sekcia obsahuje prehľad všeobecne záväzných právnych predpisov uverejnených v Zbierke zákonov pre oblasť verejného obstarávania. V podsekcii „Medzirezortné pripomienkové konanie“ nájdete zverejnené návrhy právnych predpisov pre oblasť verejného obstarávania, ktoré boli predložené do pripomienkového konania. Ďalej táto sekcia obsahuje aj prehľady všeobecných metodických usmernení, priamych rokovacích konaní a všeobecných informácií.

Zároveň tu nájdete všetky informácie týkajúce sa dohľadu nad verejným obstarávaním.