Portál systému ELENA

Spoločnosť ProWise, a.s. v roku 2018 spustila ostrú prevádzku informačného systému elektronického nakupovania - ELENA (systém využiteľný pre potreby elektronického verejného obstarávania) s cieľom uľahčiť proces verejného obstarávania využitím elektronickej komunikácie. K implementácii elektronického verejného obstarávania pristúpila Slovenská republika v súlade s iniciatívami EÚ týkajúcimi sa informatizácie spoločnosti a elektronizácie verejnej správy.
Spoločnosť ProWise, a.s. poskytuje verejným obstarávateľom/obstarávateľom/osobám podľa § 8 produkčnú aj školiacu verziu ELENA.

ELENA umožňuje elektronické zadávanie zákaziek v rámci:

 • verejnej súťaže,
 • užšej súťaže,
 • rokovacieho konania so zverejnením,
 • dynamického nákupného systému a
 • kvalifikačného systému.
 • prieskumu trhu
 • obchodnej verejnej súťaži

Podporované je zadávanie:

 • nadlimitných a
 • podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska.
 • nadlimitných a 
 • podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska

Modul pre samostatné eAukcie umožňuje využitie ELENA aj pri všetkých typoch zákaziek. ELENA podporuje nastavenie eAukcie s kritériom na vyhodnotenie ponúk "najnižšia cena" a tiež "ekonomicky najvýhodnejšia ponuka".