Všeobecné metodické usmernenia – zákon č. 25/2006 Z. z.

Spisové číslo Dátum
3 - 2015 01.11.2015
2 - 2015 01.05.2015
1 - 2015 01.02.2015
2 - 2014 01.06.2014
1 - 2014 01.04.2014
1 - 2013 01.06.2013
1 - 2009 01.12.2009
1 - 2007 01.01.2007