Všeobecné informácie

Informácie pre VO/O

V tejto časti je zverejnený zoznam kompletnej dokumentácie a prehľad informačných povinností verejného obstarávateľa/obstarávateľa k cyklu verejného obstarávania.