e-Certis

e-Certis je informačný systém, ktorý Vám pomôže identifikovať certifikáty vyžadované pri postupoch vo verejnom obstarávaní v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

Ak ste hospodársky subjekt, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania v inom členskom štáte, alebo ak ste obstarávací orgán, ktorý vyhodnocuje ponuky prijaté od uchádzačov z iných členských štátov, e-Certis Vám môže pomôcť pri vyhodnocovaní jednotlivých podmienok účasti. Stačí zadať opis dokumentu použitého na preukázanie splnenia kritérií vylúčenia a výberu v danom postupe. Funkcia vyhľadávania je podporovaná vo všetkých jazykoch Európskej únie.

Upozorňujeme, že e-Certis je referenčným nástrojom a neslúži na účely právneho poradenstva. Táto služba nezaručuje, že informácie získané prostredníctvom vyhľadávania v databáze bude obstarávateľ považovať za správne. e-Certis je len informačný nástroj, ktorý Vám pomôže identifikovať a získať informácie o osvedčeniach a potvrdeniach, ktoré sú najčastejšie požadované v rámci postupov zadávania verejných zákaziek v rôznych členských štátoch. Informácie v databáze sú poskytované vnútroštátnymi orgánmi členských krajín a sú pravidelne aktualizované.