Príručky a pomôcky

V tejto sekcii si Verejný obstarávateľ/obstarávateľ resp. ktokoľvek, kto pripravuje súťažné podklady môže stiahnuť základné inštrukcie pre záujemcov/uchádzačov, ktoré je nevyhnutné v súťažných podkladoch uviesť.

Dovoľujeme si upozorniť, že predvyplnené šablóny nachádzajúce sa v aplikácii ELENA už týmito textami disponujú.