Štatistika procesu verejného obstarávania

Materiály prerokované vládou SR:

Názov: Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2017


Číslo materiálu: UV-18987/2018
Rezort: ÚVO SR
Rezortné číslo: 7491-P/2018
Predkladateľ: JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM, predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 228 zo 7. marca 2001
Rokovanie: 109/2018, 6. 6. 2018, bod programu e.
Materiál: Vzatý na vedomie

Obal (pdf, 50 kB)   
Návrh záznamu z rokovania vlády (pdf, 6 kB) 
Predkladacia správa (pdf, 54 kB) 
Materiál (pdf, 257 kB) 
Návrh komuniké (pdf, 45 kB) 
Prílohy č. 1 - 24 (pdf, 729 kB)   

 

Názov: Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2016


Číslo materiálu: UV-20424/2017Rezort: ÚVO SR
Rezortné číslo: 10288-P/2017
Predkladateľ: Ing. Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 228 zo 7. marca 2001
Rokovanie: 61/2017, 7. 6. 2017, bod programu c.
Materiál: Vzatý na vedomie

Obal (pdf, 51 kB)   
Návrh záznamu z rokovania vlády (pdf, 6 kB) 
Predkladacia správa (pdf, 54 kB) 
Materiál (pdf, 262 kB) 
Návrh komuniké (pdf, 45 kB) 
Prílohy č. 1 - 25 (pdf, 379 kB)   

 

Názov: Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2015


Číslo materiálu: UV-18461/2016 Rezort: ÚVO SR
Rezortné číslo: 9417-P/2016
Predkladateľ: Ing. Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 228 zo 7. marca 2001
Rokovanie: 11/2016, 8. 6 2016, bod programu e.
Materiál: Vzatý na vedomie

Obal (pdf, 195 kB)   
Návrh záznamu z rokovania vlády (pdf, 174 kB) 
Predkladacia správa (pdf, 183 kB) 
Materiál (pdf, 537 kB) 
Návrh komuniké (pdf, 168 kB) 
Prílohy č. 1 - 20 (pdf, 429 kB)   

 

Názov: Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2014


Číslo materiálu: UV-20315/2015
Rezort: ÚVO SR
Rezortné číslo: 6377-P/2015
Predkladateľ: Ing. Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 228 zo 7. marca 2001
Rokovanie: 165/2015, 3. 6. 2015, bod programu a.
Materiál: Vzatý na vedomie
 

Obal  (pdf, 51 kB) 
Návrh záznamu z rokovania vlády (pdf, 6 kB) 
Predkladacia správa (pdf, 58 kB) 
Materiál (pdf, 237 kB) 
Návrh komuniké (pdf, 46 kB) 
Prílohy č. 1 - 20  (pdf, 875 kB)

 

Názov: Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2013


Číslo materiálu: UV-23118/2014
Rezort: ÚVO SR
Rezortné číslo: 5882-P/2014
Predkladateľ: Ing. Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 228 zo 7. marca 2001
Rokovanie: 110/2014, 04.06.2014, bod programu č. 22
Materiál: Vzatý na vedomie

Obal  (pdf, 50 kB) 
Návrh záznamu z rokovania vlády  (pdf, 6 kB) 
Predkladacia správa  (pdf, 63 kB) 
Materiál  (pdf, 483 kB) 
Návrh komuniké  (pdf, 45 kB) 
Zoznam príloh  (pdf, 134 kB) 
Prílohy č. 1 až 18  (pdf, 803 kB)

 

 

Názov: Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2012


Číslo materiálu: UV-14087/2013
Rezort: ÚVO SR
Rezortné číslo: 6707-P/2013
Predkladateľ: Ing. Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 228 zo 7. marca 2001 Rokovanie: 61/2013, 30.05.2013, bod programu č. 17
Materiál: Vzatý na vedomie

 
Obal (pdf, 128 kB) 
Návrh záznamu z rokovania vlády (pdf, 113 kB) 
Predkladacia správa (pdf, 124 kB) 
Materiál  (pdf, 869 kB) 
Návrh komuniké (pdf, 110 kB) 
Zoznam príloh (pdf, 48 kB) 
Prílohy č. 1 až 22   (pdf, 2 MB)

 

 

Názov: Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2011


Číslo materiálu: UV-17900/2012
Rezort: ÚVO SR
Rezortné číslo: ÚVO-051-P/05-2012
Predkladateľ: Marek Vladár, podpredseda úradu, zastupujúci predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 228 zo 7. marca 2001
Rokovanie: 9/2012, 31.05.2012, c. bod programu
Materiál: Vzatý na vedomie

Obal  (pdf, 129 kB) 
Návrh záznamu z rokovania vlády  (pdf, 112 kB) 
Predkladacia správa  (pdf, 122 kB) 
Materiál  (pdf, 427 kB) 
Návrh komuniké  (pdf, 109 kB) 
Zoznam príloh  (pdf, 130 kB) 
Prílohy č. 1 až 18 (pdf, 1 MB)

 

 

Názov: Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2010


Číslo materiálu: UV-15553/2011
Rezort: ÚVO SR
Rezortné číslo: ÚVO-137-PP/05-2011
Predkladateľ: Marek Vladár, podpredseda úradu, zastupujúci predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 228 zo 7. marca 2001
Rokovanie: 48/2011, 01.06.2011, a. bod programu
Materiál: Vzatý na vedomie

Obal  (pdf, 49 kB) 
Návrh záznamu z rokovania vlády (pdf, 8 kB) 
Predkladacia správa (pdf, 55 kB) 
Materiál  (pdf, 233 kB) 
Návrh komunikácie (pdf, 7 kB) 
Zoznam príloh  (pdf, 84 kB) 
Prílohy č.1 až 22 (pdf, 464 kB)