Výkladové stanoviská Úradu

Predstavujú aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní na účely vytvárania jednotného právneho názoru úradu, zjednocovania aplikačnej praxe úradu v oblasti metodickej a výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním.