Prečo niektoré firmy vyhrajú takmer každý tender, do ktorého idú a iné neuspejú?

máj 06, 2021
transparex

TRANSPAREX. zanalyzovali všetky verejné zákazky za posledných sedem rokov. Zaujímalo nás najmä, ktoré firmy sú úspešné pri predkladaní ponúk do verejných tendrov. Podľa našich dát sme zistili, že úspešnosť firiem v štátnych tendroch závisí najmä od segmentu, v ktorom pôsobia.

Je veľa firiem, ktoré vyhrajú takmer všetko, do čoho zabŕdnu. Neveríte?

Pozrite si tabuľku najúspešnejších firiem a posúďte sami

NÁZOV FIRMY Víťazné ponuky Celkové ponuky % Segment (podľa NACE) Vysúťažená suma
PETROLTRANS, a.s. 49 51 96% Veľkoobchod s palivami 94,272,141
Brantner Fatra s.r.o. 73 77 95% Spracúv.bezp.odpadu 13,394,187
CORA GEO, s. r. o. 54 58 93% IT 11,316,711
DWC Slovakia a.s. 49 53 92% IT 26,423,807
2U spol. s r.o. 51 56 91% Výroba ostatného textilu 181,240
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 95 105 90% Nešpecializ.veľkoobchod 1,296,137
AGREF, spol. s r.o. 88 98 90% Pestov.obilnín 431,569
BD BAMED s.r.o. 59 66 89% Ost.maloob.mimo predajní 357,975
Roche Slovensko, s.r.o. 92 103 89% Veľkoobchod s farmac. tovarom 14,342,370
Life Technologies s. r. o. 215 241 89% Oprava strojov 758,698
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 91 103 88% Veľkoobchod s farmac. tovarom 39,981,580
BIOLIFE spol. s r.o. 57 65 88% Veľkoobchod s poľ.stroj. 21,104,130
AutoFlex, s.r.o. 43 50 86% Oprava motor.vozidiel 164,141
InterMedical Plus, s.r.o. 47 55 85% Veľkoobchod s farmac. tovarom 21,329,727
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 45 53 85% Technické testovanie 171,958
DIDACTIC Martin, s.r.o. 50 60 83% Ost.vzdelávanie i.n. 4,303,488
DYNEX Servis, spol. s r.o. 218 262 83% Veľkoobchod s farmac. tovarom 893,425
MGP, spol. s r.o. 139 168 83% Veľkoobchod s farmac. tovarom 5,946,380
Groupama poisťovňa a. s.,  43 52 83% Životné poistenie 1,235,928
Sano – Moderná výživa zvierat s.r.o. 104 126 83% Nešpecializ.veľkoobchod 458,482

Sú aj firmy, ktoré majú veľmi nízku úspešnosť

Firmy z tohto konca rebríčka vynakladajú veľké zdroje na prípravu ponúk s takmer nulovým výsledkom. Portál TRANSPAREX. im teraz umožňuje ľahké porovnanie úspešnosti obstarávania s konkurenciou. Najčastejším konkurentom firmy MVO Servis, s.r.o. (najmenej úspešná firma v tabuľke nižšie) je napríklad firma PC SEMA, s.r.o., ktorá celkovo podala 1 853 ponúk a z nich bolo až 647 úspešných (35%).

Tabuľka najmenej úspešných firiem

 

 

ÁZOV FIRMY Víťazné ponuky Celkové
ponuky
% Segment
(podľa NACE)
Vysúťažená
suma
MVOServis, s.r.o. 0 307 0% Účtovnícke činnosti 0
IT EXPRES s.r.o. 0 187 0% Poraden.týk.sa počítačov 0
STOMONT, spol. s r.o. 0 177 0% Výst.obyt,neob.bud.i.n. 0
Ing. Eva Zvolenská – STEP 0 91 0% Výr.ost.textilu i.n. 0
LED SOLAR, a.s. 0 72 0% Výroba elektr.svietidiel 0
Peter Barbas – PEBA 0 59 0% Veľk.s ost.dom.potreb. 0
LAS plus – obchodná spoločnosť, s.r.o. 0 58 0% Súkrom.bezpečnost.služ. 0
VIA FUTURA spol. s r.o. 0 57 0% Služ.súvis.s pestovaním 0
Venity, s. r. o. 0 55 0% Počítačové programovanie 0
K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov 0 51 0% Nešpecializ.veľkoobchod 0
ABC MEDIA, s.r.o. 1 148 1% Reklamné agentúry 175
MV, s.r.o. 1 97 1% Ost.maloob.s novým tov. 123
IKAS, s.r.o. 1 91 1% Veľkoobchod s počítačmi 1,922
Interaktívna škola, s.r.o. 1 88 1% Spracovanie dát 18,000
STAVA IPS, s.r.o. 1 83 1% Výst.neobytných budov 100,768
AGEL Trade s.r.o. – organizačná zložka Slovensko 3 224 1% Sprostr.obch.s rozl.tov. 76,612
Edenred Slovakia, s. r. o. 18 1241 1% Ost.pom.čin.fin.služieb 3,436,233
STAVENISKO s.r.o. 3 200 2% Výst.obyt,neob.bud.i.n. 1,637
INTEGRÉ, s.r.o. 1 63 2% MO s obuvou,kož.výr. 7,108

Podľa akej metodiky sme postupovali

Do štatistiky najúspešnejších firiem sme zahrnuli iba firmy, ktoré počas spomínaného obdobia predložili spolu aspoň 50 ponúk do verejného obstarávania a vysúťažili zákazky v hodnote aspoň 100-tisíc EUR. Dôvodom je vylúčenie extrémnych hodnôt, ktoré by skresľovali štatistiku.  Vylúčili sme z nej zákazky s nízkou hodnotou, pretože pri nich neexistujú verejne dostupné informácie o neúspešných uchádzačoch, tým pádom sa štatistika úspešnosti nedá spraviť.

Priemerná úspešnosť firiem vo verejnom obstarávaní je 31%.

Úspešnosť firiem v tendroch sa samozrejme vždy odvíja aj od biznis oblasti, v ktorej pôsobia. V najväčšej databáze nových zákaziek TRANSPAREX. môžete nájsť denne stovky nových obchodných príležitostí alebo si môžete porovnať svoju firmu s konkurenciou vo vašom segmente.

Kompletný rebríček verejných obstarávateľov a detaily o jednotlivých zákazkách nájdete tiež na našom portáli. Viete ako je na tom vaša firma? Ak sa chcete dozvedieť, ako obstarávajú jednotlivé firmy, chcete poznať svoju konkurenciu a zvýšiť svoju úspešnosť v tendroch alebo sa inšpirovať úspešnými, všetko nájdete pod jednou strechou na našom portáli.

Ako vám TRANSPAREX. môže pomôcť?

  • Získajte prehľad o firmách zo svojho segmentu a zistite, akú majú úspešnosť
  • Pozrite sa, sa akých tendrov sa zúčastňuje vaša konkurencia alebo úspešné firmy a akú ponúkli cenu
  • Pozrite si víťazné ponuky a ako úspešné firmy pripravujú svoje podklady
  • Vyhýbajte sa tendrom nastaveným na konkrétneho víťaza, TRANSPAREX. vám ich pomôže identifikovať, čím ušetríte čas a peniaze
  • Využite fulltextové vyhľadávanie aktuálnych tendrov, vyberajte si tie správne pre vašu firmu a nenechajte si ujsť žiadnu obchodnú príležitosť.