Predstavujeme vám nový systém pre elektronické obstarávanie Elena.

okt 23, 2018
ELENA
Elena - nový systém pre elektronické obstarávanie
Pri tvorbe systému Elena sme sa inšpirovali vlastnými skúsenosťami a to z pohľadu verejného obstarávateľa ako aj uchádzača.

V roku 2017 sa o povinnej elektronickej komunikácií vo verejnom obstarávaní v laickej ani odbornej verejnosti príliš nediskutovalo.

Skupina profesionálnych odborníkov vo verejnom obstarávaní sa zamyslela, čo ponúka trh v segmente komunikačných nástrojov pre verejné obstarávanie.

Jednou z možností bolo spoliehať sa na štátny softvér, ktorý je zadarmo, ale neposkytuje žiaden užívateľský komfort. Ďalšou možnosťou bolo využiť mierne komfortnejšie komerčné nástroje, ktoré však aj základné činnosti spoplatňujú. Rozhodli sme sa teda pre vlastné potreby navrhnúť užívateľsky prívetivý, ale najmä praktický systém.

Elena bude v maximálnej miere pomáhať všetkým, ktorí sa zúčastňujú ktorejkoľvek fázy procesu verejného obstarávania.

 

Systém Elena je budovaný na týchto základoch:

Základný komunikačný nástroj

Základný komunikačný nástroj je a vždy zostane zadarmo. Na druhej strane však za Elenou nie sú žiadny finanční žraloci alebo bezodné verejné zdroje, preto moduly pre uľahčenie práce budú spoplatnené.

Bezpečnosť na prvom mieste

Bezpečnosť na prvom mieste – rozsah certifikátov ISO dosvedčuje, že pri návrhu systému sme dbali na to, aby bol softvér bezpečný. Bol nám udelený certifikát softvérovej bezpečnosti ISO 27 001. Môžete si byť 100% istý, že pred momentom otvárania ponúk sa k obsahu ponúk nedostane nikto, ani administrátori systému Elena. Onedlho vám ponúkneme najvyššiu formu bezpečnosti vo forme technológie Blockchain.

Transparentnosť na prvom mieste

Transparentnosť na prvom mieste – okrem bezpečnosti sme hrdí na to, že systém Elena je veľmi intuitívny a prehľadný. Neexistuje spôsob, akým by obstarávateľ mohol utajiť akýkoľvek úkon spravený v systéme Elena.

Jednoduchý a prehľadný komunikačný klient

Jednoduchý a prehľadný komunikačný klient – komunikácia sa uskutočňuje vo všeobecne známej forme typu Outlook s automatickými nástrojmi na zamedzenie chybovosti.

Elena ako nástroj proti korupcii

Elena ako nástroj proti korupcii, kartelom a klientelizmu vo verejnom obstarávaní – unikátna nadstavba, ELENA FOAF, umožňuje automatické skúmanie konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní.

Automatizácia vyhodnocovania ponúk

Automatizácia vyhodnocovania ponúk – Elena  obsahuje viaceré analytické nástroje pre zjednodušenie vyhodnotenia ponúk a to od vyhodnotenia splnenia podmienok účasti osobného postavenia v reálnom čase až po posúdenie znakov mimoriadne nízkej ponuky.

Systém nielen pre verejného obstarávateľa

Systém nielen pre verejného obstarávateľa – našim cieľom je, aby sa Elena stal všeobecne používaným nástrojom.  Systém umožní v súkromnej sfére plnohodnotné tendrovanie dodávateľov a subdodávateľov vrátane funkcionalít kontroly ekonomickej stability uchádzačov, osobné postavenie vo VO, zápis v zozname RPVS a ďalšie.

Systém Elena (skratka slov ELEktronické NAkupovanie)

Systém Elena (skratka slov ELEktronické NAkupovanie) bude všetky povinnosti podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní poskytovať trvalo bezplatne pre všetkých užívateľov. Rovnako bude plne bezplatný pre všetkých vyhlasovateľov súkromných zákaziek.

 
Matúš Džuppa, Juraj Tkáč a Váš Elena team.

 

Máte záujem vyskúšať systém ELENA?
Kliknite pre registráciu