M. Hlivák: Obstarávanie bez súťaže, napríklad IT, je problémom v celej EÚ

okt 02, 2018
UVO.GOV.SK
M. Hlivák: Obstarávanie bez súťaže, napríklad IT, je problémom v celej EÚ
M. Hlivák: Obstarávanie bez súťaže, napríklad IT, je problémom v celej EÚ

Mimoriadny spôsob obstarávania cez priame rokovacie konanie bez súťaže, napríklad v oblasti informačných systémov verejnej správy, je podľa predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka problémom vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Ide podľa neho o správne používanie tejto metódy obstarávania hlavne tam, kde je len jeden dodávateľ IT.

"Úprava prijatá na pôde Európskej únie, ktorou sa riadime, nám príliš veľa možností nedáva. Súčasné legislatívne znenie je nepostačujúce. Jedna z možností je, aby sme spoločne vyvinuli aktivitu voči Európskej komisii, pre regionálne špecifiká, na príslušnú zmenu právnej úpravy alebo postupu voči členským krajinám," povedal Hlivák v utorok počas medzinárodnej odborno-vedeckej konferencie v Bratislave. Jej hlavnými témami bolo využívanie priameho rokovacieho konania a princípu hodnoty za peniaze vo verejnom obstarávaní. Išlo o prvé podujatie ÚVO v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v rámci predsedníctva Slovenska vo Visegrádskej skupine (V4) aj s účasťou zástupcov Európskej komisie.

V prechodnom období by podľa šéfa ÚVO mohlo byť umožnené právne vyriešiť situáciu v prípade informačných technológií dôležitých pre fungovanie štátu. "Štát si, napríklad, vysporiada majetkové práva, zdrojové kódy. Umožní sa, aby v prechodnom období systém fungoval ďalej a súčasne sa môže urobiť verejná súťaž, ako ju požaduje Európska únia, aby sme mali na to zákonný podklad," uviedol Hlivák.

S verejným obstarávaním priamo súvisí aj princíp hodnoty za peniaze. Predseda úradu upozornil, že verejné obstarávanie nemá byť zamerané len na to, čo sa obstaráva, ale aj na skutočnú hodnotu vynaložených prostriedkov vo verejnom záujme. Poukázal na uplatňovanie tejto hodnoty v jednotlivých fázach procesu verejného obstarávania. Napríklad, využitím prípravných trhových konzultácií podľa Hliváka možno urobiť prvé konkrétne kroky k naplneniu hodnoty za peniaze.


Jedným z cieľov konferencie je odporúčanie ako správne aplikovať hodnotu za peniaze. ÚVO má uzatvorené memorandum o spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR. Touto problematikou sa plánujú zaoberať na stretnutí tento týždeň z hľadiska jednotlivých štádií dohľadovej činnosti v rámci kontrolnej činnosti. "Chceme sa aj v zmysle tejto konferencie a následne nášho rokovania pozrieť na súčasné znenie zákona, ako to máme nastavené v novele a ako sa na túto tému pozerá Útvar hodnoty za peniaze," uviedol Hlivák. Útvar hodnoty za peniaze a Inštitút finančnej politiky podľa neboli doteraz prepojené s Úradom pre verejné obstarávanie. "Táto téma je pre mňa kľúčová práve v tom, aby výsledkom obstarávaní bola pridaná hodnota pre spoločnosť. Sme na začiatku cesty, musíme si nájsť správnu metodiku ako to uplatniť," dodal Hlivák.

Odborno- vedecká konferencia bola pripravená v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského. Bola prvou aktivitou úradu v rámci predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine ( V4). Zástupcovia partnerských úradov Úradu pre verejné obstarávanie z krajín V4 prezentovali svoje stanovisko k vymedzeným témam a diskutovali o nich aj s prítomnými zástupcami Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel a malé a stredné podniky pani Irmfried Schwimann a pánom Davidom Blanchardom; riaditeľom Útvaru Hodnoty za peniaze na MF SR pánom Štefanom Kiššom a riaditeľom občianskeho združenia Slovenko.Digital pánom Jánom Hargašom.

Zdroj: SITA