Zmeny pri zverejňovaní súhrnných správ od 1. 1. 2019

jan 03, 2019
uvo
Úrad pre verejné obstarávanie si dovoľuje upozorniť verejných obstarávateľov, že dňa 1. 1. 2019 dochádza k zmene pri zverejňovaní súhrnných správ, ktoré má povinnosť zverejňovať verejný obstarávateľ v Profile VO/O podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od uvedeného dátumu sa nebudú súhrnné správy zverejňovať ako všeobecné dokumenty v Profile VO/O. Pre všetky typy súhrnných správ vznikol nový formulár v IS ZÚ, ktorý sa nachádza v záložke Oznamovacie povinnosti.

Súhrnné správy sa budú zverejňovať ako ostatné oznámenia vo vestníku verejného obstarávania a následne sa budú zobrazovať v Profile VO/O v novej záložke „Súhrnné správy“.

Upozorňujeme užívateľov systému ELENA, že súhrnné správy je možné ukladať a zverejňovať aj v profile VO/O uverejnenom v systéme ELENA. V takomto prípade je však nevyhnutné v profile VO/O uverejniť trvalý odkaz na profil vedený v systéme ELENA.