Kontrolovaný Predmet zákazky Značka vo VVO Typ konania Rozhodnutie Dátum vydania rozhodnutia Poznámka
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 13296-DET - 188/2016 na základe vlastného podnetu úradu pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. a) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 20.10.2016
Agentúra rozvoja vodnej dopravy 11327-WYS - 140/2016 na základe vlastného podnetu úradu pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. a) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 03.11.2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10190-MSS - 121/2016 na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie pred uzavre Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 24.11.2016
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Z201615504 - EKS na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky po uzavretí zmluvy podľa § 169 ods. Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 06.12.2016
Obec Letanovce 12896 – IPS - 179/2016 na základe vlastného podnetu úradu po uzavretí zmluvy podľa § 169 ods. 3 písm. a) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 20.12.2016
AeroMobil R&D, s. r. o. 13962-DES - 195/2016 na základe vlastného podnetu úradu pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. a) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 21.12.2016
Mestská časť Bratislava - Ružinov 10506-WYS - 128/2016 na základe vlastného podnetu úradu pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. a) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 21.12.2016
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 12996-IBS - 182/2016 na základe vlastného podnetu úradu pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. a) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 21.12.2016
Generálna prokuratúra SR 14043-IBS - 196/2016 na základe vlastného podnetu úradu pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. a) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 20.01.2017
ŽELEZO HRANICE-SK s.r.o. 13520-WYT - 190/2016 na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie pred uzavre Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 02.02.2017
Obec Imeľ 10338-MST - 126/2016 na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie pred uzavre Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 06.02.2017
Mesto Revúca 12402-IBS - 163/2016 na základe vlastného podnetu úradu po uzavretí zmluvy podľa § 169 ods. 3 písm. a) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 08.02.2017
ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť 13792-MST - 193/2016 na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie pred uzavre Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 09.02.2017
Obec Mičakovce - na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky po uzavretí zmluvy podľa § 169 ods. Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 13.02.2017
Obec Ruská Bystrá - na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky po uzavretí zmluvy podľa § 169 ods. Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 13.02.2017
Slovenská správa ciest 10458-MSS - 127/2016 na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie pred uzavre Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 16.02.2017
Obec Horné Srnie 9366-MST - 103/2016 na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie pred uzavre Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 16.02.2017
Obec Kolbovce - na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podaťnámietky po uzavretí zmluvy podľa § 169 ods. 3 Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 22.02.2017
Obec Korunková - na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podaťnámietky po uzavretí zmluvy podľa § 169 ods. 3 Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 22.02.2017
Slovenská národná galéria 12480-IBS - 165/2016 na základe vlastného podnetu úradu po uzavretí zmluvy podľa § 169 ods. 3 písm. a) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 22.02.2017
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 9397-MSS - 103/2016 na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie pred uzavre Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 23.02.2017
Obec Kružlová - na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky po uzavretí zmluvy podľa § 169 ods. Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 24.02.2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 15872-DES - 226/2016 na základe vlastného podnetu úradu pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. a) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 27.02.2017
Slovenská pošta, a.s. 13676-DES - 191/2016 na základe vlastného podnetu úradu pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. a) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 27.02.2017
Mesto Modra 16484-IBS - 238/2016 na základe vlastného podnetu úradu pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. a) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 27.02.2017