Zákonné funkcionality systému ELENA od 1.1.2019

jan 03, 2019
Funkcionality systému ELENA
Systém ELENA upozorňuje svojich užívateľov, že od 1.1.2019 boli upravené funkcionality v súlade s tzv. veľkou novelou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Systém umožňuje pri nových zákazkách už len jedno obálkový spôsob predkladania ponúk.

Čo sa týka povinnosti novelizovaného §43, systém ELENA od začiatku ponúka možnosť uverejňovať dokumenty v akomkoľvek formáte. Dovoľujeme si však upozorniť participantov verejného obstarávania, že pojem "editovateľná podoba" sa vzťahuje na akýkoľvek formát súboru, ktorý je možné editovať, tzn. formát súboru *pdf nie je zákonom vylúčený. Je však vylúčené zverejňovanie súťažných podkladov napr. s obmedzenými úpravami ("zaheslované súbory voči úpravám") alebo ako sken.