Vyhláška ÚVO k funkcionalitám systémov

mar 14, 2019
Vyhláška ÚVO k elektronickej komunikácii
Veľká novela (podľa § 186 ods. 6 zákona) stanovila Úradu pre verejné obstarávanie povinnosť, aby vydal všeobecne záväzný právny predpis, ten si svoju povinnosť splnil prostredníctvom vydania vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní, ktorá bude účinná od 1.3.2019.

Ani po vydaní tejto vyhlášky systém používaný na elektronickú komunikáciu nemusí byť certifikovaný Úradom pre verejné obstarávanie.

Vyhlášku nájdete na slov-lex.sk tu.

Používajte bezplatne systém ELENA, ktorý spĺňa všetky požiadavky kladené na bezpečnú elektronickú komunikáciu v zmysle novej vyhlášky.