Verejné obstarávania

Lehota na predkladanie Názov zákazky Obstarávateľ Aktualizácia Stav
Ďalšie verejné obstarávania

Riešenie na elektronizáciu verejného obstarávania ELENA

Už od 18.10.2018 začne na Slovensku platiť pre všetky štátne a verejné inštitúcie povinnosť vyhlasovať verejné obstarávania iba elektronicky. 

 

Vzhľadom na neupravené prechodné obdobie platnosti povinností plnej elektronizácie procesu verejného obstarávania budú musieť všetci verejní obstarávatelia/obstarávatelia (VO/O) prejsť na plnú elektronickú formu komunikácie a to aj v prípade už vyhlásených procesov verejného obstarávania. Odporúčame VO/O aby formou redakčnej opravy vo vestníku verejného obstarávania upravili formu komunikácie tak, aby už od 18.10.2018 všetci záujemcovia/uchádzači boli povinní s VO/O komunikovať jedine prostredníctvom nástroja poskytujúceho plnú elektronickú formu komunikácie.

Ste na to pripravení?

S našim riešením ELENA získate jednoduchý nástroj na elektronizáciu verejného obstarávania, ktorý vám umožní ľahko komunikovať s dodávateľmi. Je úplne intuitívny, ľahko ovládateľný, s množstvom šablón, ktoré vám urýchlia prácu.

VÝHODY & FUNKCIONALITY

Prečo sa rozhodnúť pre Elenu?

 • elektronické zadávanie verejného obstarávania
 • elektronický príjem ponúk
 • používateľské oprávnenia podľa organizačnej štruktúry
 • neobmedzený počet vyhlasovateľov, administrátorov, členov komisie
 • neobmedzený počet uchádzačov, položiek, zasadaní v jednom obstarávaní
 • neobmedzený počet príloh
 • e-mailové notifikácie
 • úplná elektronizácia v celom procese verejného obstarávania. Od plánovania, cez prijímanie ponúk až po vyhodnotenie a zazmluvnenie.
 • desiatky preddefinovaných šablón dokumentov pre zjednodušenie administratívy.
 • evidencia záujemcov a ich údajov
 • elektronické vyhodnocovanie predkladaných ponúk
 • vytváranie komisií a jednotlivých zasadaní komisie
 • import dokumentov aj položiek predmetu obstarávania

ELENA Vám ponúka všetky zákonom definované povinnosti elektronickej komunikácie v súlade s §20 ZVO úplne ZADARMO. Na realizáciu procesu verejného obstarávania nie sú a nikdy nebudú zo strany ELENA žiadne obmedzenia. 

Zobraziť viac informácií